Mineslund

Asnæsgården & Mineslund ligger utroligt smukt på den yderste halvdel af halvøen Asnæs ved Kalundborg. Begge ejendomme har tidligere hørt under godset Lerchenborg, men blev i 1952 solgt fra. Titi Lund, senere Vinsand, ejede og drev herefter ejendommene i 37 år, hvorefter den nuværende ejer, Erik Vinsand, overtog i 1989.
De to gårde bliver drevet som en enhed med Mineslund som hovedgård. Her findes dyrene og diverse maskiner. På Asnæsgården ligger diverse driftsbygninger, bla. tørreri og halmlade, samt ejerens bolig. Ejendommenes samlede jordtilliggende er på 672 ha, hvoraf de 16 ha er forpagtninger. De 672 ha fordeler sig med 380 ha ager, 207 ha skov, 50 ha eng og 35 ha strand, krat, huse m.m. Til ejendommen hører endvidere en studeproduktion på ca. 250 stk/år.

Ejer Eirik Vinsand er 53 år og uddannet agronom. Eirik er gift med Katrine, som er narkosesygeplejerske men er nu en del af administrationen. Sammen har de 2 børn, Marianne og Jakob. Til at hjælpe sig med pasning af skov- og landbrug er der ansat 2 faste medarbejdere og en elev, mens de i slagterafdelingen nu er ansat 7 medarbejdere.

Her bor vi

Asnæs Skovvej 38, 4400 Kalundborg