Landmad.dk   

Indkøbskurv

0 vare

Spørgsmål og svar

Hvorfor Crowdfunder Landmad? Crowdfunding  kaldes ”den nye andelsbevægelse”, og det synes vi passer rigtig godt til Landmad.

Landmad har sit udspring og fokus fra dansk landbrug og lokal produktion - og vi vil derfor gerne genoplive andelstankegangen i en ny version ved at brede ejerskabet ud. Med andre ord bliver det nu også muligt for vores kunder og andre ambassadører, at blive medejer af Landmad.
Hvad er min risiko? Risiko og afkast går altid hånd i hånd. Ved investering i aktier kan du miste det investerede beløb helt eller delvist såfremt virksomheden går konkurs eller kommer under rekonstruktion. 

Risici er beskrevet mere udførligt på Crowdinvest´s hjemmeside – brug dette link.
 
Kan jeg bruge pensionsmidler? Du kan bruge pensionsmidler i henhold til de gældende regler for placering i unoterede værdipapirer. Dette er beskrevet mere udførligt på Crowdinvest´s hjemmeside – brug dette link.

Hvis du er i tivil bør du søge professionel rådgivning.
Hvad får jeg ud af at investere? Afkast, bevægelse, samfundsansvar, handle i butikkerne, ambassadør
 
Kan jeg sælge mine aktier? Du kan i princippet sælge dine aktier i henhold til selskabets vedtægter. Men du skal være opmærksom på at der ikke findes en organiseret markedsplads hvor aktierne er optaget, og du skal derfor selv finde en køber.
Hvordan sælger jeg mine aktier? Du kan anvende samme fremgangsmåde som ved ethvert andet salg mellem private.
Kan du garantere at dette er en god investering? Ingen kan garantere et afkast, og dermed at det er en god investering.
I en tid hvor afkast på kontante indskud er meget lavt – hvis ikke nul – og hvor obligationsrenter er historisk lave søger flere og flere alternative anbringelser. Eksempelvis fokuserer pensionskasser i stigende grad på unoterede selskaber – og det samme gør typisk velhavende privatpersoner, som syndikerer deres midler i fonde.

Crowdfunding giver private med langt mindre formuer adgang til den samme aktivklasse – unoterede værdipapirer.
Hvordan får jeg mine penge igen? I princippet er der 4 måder hvorpå du får dine penge igen.
  • Virksomheden betaler dividende (udbytte) Det er dog de færreste opstarts- og vækstvirksomheder der gør dette – det er simpelthen bedre at geninvestere driftsoverskud tilbage i virksomheden
  • Virksomheden bliver børsnoteret: Dette sker for de færreste opstarts- og vækstvirksomheder.
  • Virksomheden bliver købt af f.eks. en konkurrent eller en kapitalfond. Dette er nok det mest sandsynlige scenarie. Konkurrenter køber ofte op for at konsolidere en sektor. Og når en virksomhed vokser kan der med tiden blive behov for andre kompetencer i ledelsen, end der var de rigtige mens virksomheden var mindre og mere entreprenørpræget. Nogle Kapitalfonde specialiserer sig i både at levere det rigtige management men også kapital til at vækste denne form for virksomheder.
  • Privat salg, som tidligere nævnt