Kjærsgård Kød

Mellem Skanderborg og Horsens breder et højdedrag sig, med udsigt til det spændende morænelandskab med Skanderborg Sø i bunden. På toppen står et enligt træ, derfra kan man kikke ned til Brørup Kjærsgaard, der ligger i en fordybning på sydsiden af Højdedraget.

Brørup Kjærsgaard har været en gård med 25 Ha jord med plads til 12 køer og 20-30 svin. Her har været karle og piger ansat i tidligere tider. For ca. 20 år siden blev gården nedlagt og det meste af jorden solgt fra. Vi købt gården i 2009 mhp. igen at drive den som en landbrugsejendom og siden købte vi mere jord til. Så vi i dag driver 21Ha + 23 Ha græsarealer. Vi har bygget den gamle kostald om til en åben stald med lys og masser af frisk luft.

Vi har plads til ca. 100 dyr på stald. Vi har plads til vores eget korn, hø og halm. Vi har selv maskiner til at dyrke jorden og laver selv alt fodret til vore dyr. Vores korn og foder er 100% GMO frit. På mange måder som Dansk Landbrug så ud i 50´erne og 60erne.

Her bor vi

Munkhøjvej 1, 8660 Skanderborg