Selleberg Specialiteter

Sellebergs historie går langt tilbage; i den tidlige middelalder tilhørte den kronen og nævnes første gang i 1231 som krongods, hvor området med de oprindelige bygninger hørte under Kong Valdemar Sejrs jordebog.

Senere overgik herregården fra kronen til adelen og Selleberg har siden haft mange ejere – blandt de første var Peder Ebbesen Galt, Jens Steen Sehestedt og Hans von Løwenheim. I dag drives Herregården Selleberg som landbrug og skovbrug – og her skabes Sellebergs mange specialiteter.

Hovedbygningen er opført i begyndelsen af 1700-tallet, og driftsbygningerne er fra 1899. Driftsbygningerne bruges nu blandt andet som pakke- og kølerum, lager for træflis, fyrrum og til maskiner. Herregårdens karakteristiske tårn er af nyere dato, nemlig fra 1960’erne, og tårnet gennemgik senest en omfattende restaurering i 2008.

Herregården Selleberg er nu hjemsted for den håndværksprægede produktion af
Selleberg Specialiteter: Klassiske og moderne gastronomiske mesterværker, som kaster glans over Sellebergs stolte historie. Gårdens areal er på 125 ha., og sødkirsebær dækker ca. 8 ha. Kirsebærtræerne bestøves af gårdens egne bier, som flittigt suger nektar fra de smukke kirsebærblomster. Besøger du Sellebergs gårdbutik, er du velkommen til at gå en tur og nyde den smukke natur, som blandt andet byder på et rigt dyreliv ved ejendommens sø. Her kan du i årets løb møde blandt andet fiskeørn, flere arter af lappedykkere, gæs og troldænder, som bruger søen som rasteplads om vinteren.

Her bor vi

Kertemindevejen 23, 5290 Marslev, Danmark