Verdens bedste #hønsebesøg

Der var begejstring hele vejen rundt i Verdens Bedste Fødevarers bestyrelse, da flokken var på hønebesøg hos Henrik Pihl Winterø, skrabeægsproducent på Aalundgaard og medlem af foreningen.

– Det har været en fornøjelse at besøge en dygtig dygtig ung mand, der har skabt dyrevelfærdsforbedringer i sin besætning på en måde, så han er et forbillede for sine kolleger i en grad, der kan skabe forandring i hele branchen, siger formand for Verdens Bedste Fødevarer, Louise Dolmer.

De forandringer, hun fortæller om, gav Henrik Pihl Winterø meget synlige beviser på. Hans skrabeægsproduktion er kun 2 år halvt år gammel, og i de første hold var der store problemer med e-coli, der gav høj dødelighed, og fjerpilning, der førte til højt foderforbrug. For at forbedre dyrenes velfærd har Henrik lavet en række tiltag, der i nogle tilfælde også går imod generel praksis.

– Jeg har blandt andet arbejdet meget med at etablere mange siddepinde i både opdrætsbesætningen og hos de æglæggende høner. F.eks. bruger der drikkevandsrørene som siddepinde, som en del af mine kolleger forhindrer dem i. Det er helt forkert. Det er min oplevelse, at hønerne har utrolig meget gavn af siddepindene, og jeg får meget tid til at gå med at tænke på, hvordan jeg kan etablere endnu flere, fortalte Henrik Pihl Winterø.

Han håber på, at det hold høner, han har i stalden nu, vil være det første hold, der stadig har alle fjer på kroppen, når deres tid som produktionsdyr er forbi, og de bliver indfanget, aflivet, kværnet til pulp og brugt som minkfoder

– Der kan hele tiden skabes forbedringer hos både mig og alle mine kolleger. Men vi kan også blive bedre til at lukke folk ind og se, hvordan forholdene faktisk er i staldene. Jeg tror, mange negative meninger om dansk landbrug er baseret på uvidenhed, og det er kun os selv, der kan gøre noget for at komme den uvidenhed i møde, siger Henrik Pihl Winterø.

Vil du også være en del af Verden bedste fødevarer

 

Pin It on Pinterest

Del og print

Her kan du dele og printe opskriften. Brug også printknappen, hvis du vil maile den til en ven.